Διαχείριση – Αποκομιδή Απορριμάτων

Η εταιρεία CLEANING SERVICES φροντίζει επίσης για την αποκομιδή και μεταφορά, από τα σημεία συλλογής απορριμμάτων με ειδικό εξοπλισμό και οχήματα από οικίες, πολυκατοικίες, κοινόχρηστους χώρους, γραφεία, υπηρεσίες, βιομηχανίες, εργοστάσια και εμπορικά καταστήματα.

Η μεταφορά απορριμμάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά πρότυπα που έχουν τεθεί από την Ε.Ε.

Η εταιρεία διαθέτει οχήματα μεταφοράς απορριμμάτων με σύγχρονο εξοπλισμό και υπόσχεται υπεύθυνη μεταφορά όλων των τύπων απορριμμάτων και υλικών προς ανακύκλωση.

Τα απορρίμματα μεταφέρονται από τα σημεία προσωρινής αποθήκευσης προς τους εγκεκριμένους χώρους τελικής διάθεσης και τα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών.